Avís legal


LookHome Serveis Immobiliaris, amb NIF/CIF 38842308T, amb adreça al carrer La Rambla, 10, 08302 Mataró, Barcelona, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació que apareix a la pàgina web www.lookhome.es


Amb els límits establerts a la llei, LookHome Serveis Immobiliaris no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informació que hi ha a les seves pàgines d’internet.


Els continguts o informació no vinculen a LookHome Serveis Immobiliaris ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta únicament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.


La pàgina d’internet www.lookhome.es pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts que LookHome Serveis Immobiliaris no pot controlar. Per tant, LookHome Serveis Immobiliaris no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.


Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos a aquest website son propietat exclusiva de LookHome Serveis Immobiliaris . Qualsevol acte de transmisió, distribució, cesió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment de LookHome Serveis Immobiliaris.
Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que LookHome Serveis Immobiliaris ofereix a través del lloc web haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal.

En compliment de l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de LookHome Serveis Immobiliaris amb el fi de poder donar i oferir els nostres serveis així com per poder informar-lo de les millores de la Web.

Així mateix, l’informem de la possibilitat que faci servir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta fent servir el correu electrònic admin@lookhome.es o dirigint-se al carrer La Rambla, 10, 08302, Mataró, Barcelona.