Política de privacitat


Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD.

LookHome Serveis Immobiliaris, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web:
www.lookhome.es, estan inclosos en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis
de LookHome Serveis Immobiliaris.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de LookHome Serveis Immobiliaris.


Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.
LookHome Serveis Immobiliaris adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al disposat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.
L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts al citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el mateix usuari a través del correu electrònic: info@lookhome.es o a l’adreça carrer La Rambla, 10, 08302 Mataró, Barcelona.

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són reals i correctes i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a LookHome Serveis Immobiliaris.


Finalitat del tractament de les dades personals:


En LookHome Serveis Immobiliaris, tractarem les seves dades personals recavades a través del lloc web: www.lookhome.es, amb les següents finalitats:

  • En cas de contractació dels serveis oferts a través de LookHome Serveis Immobiliaris, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
  • Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats en LookHome Serveis Immobiliaris.
  • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i publicitat de LookHome Serveis Immobiliaris i del sector.

    Et recordem que pots negar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.
    Els camps d’aquests registres són de complementació obligatòria i és impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.


Quant temps es conserven les dades personals recavades?
Les dades personals proporcionades es guardaran fins que es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i mentre duri el termini pel qual poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.


Legitimació:
El tractament de les teves dades es realitzarà amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

La sol·licitud d’informació i la contractació dels serveis de LookHome Serveis Immobiliaris, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.


Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a LookHome Serveis Immobiliaris, excepte obligació legal.
Com a encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

Neus Martin Castillo, amb domicili al carrer de La Rambla, 10, 08302 de Mataró, NIF/CIF 38842308T, presta serveis de delegat de protecció de dades a LookHome Serveis Immobiliaris.


Dades recopilades per usuaris dels serveis:
En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, LookHome Serveis Immobiliaris no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del *RGPD.


Retenció de dades en conformitat a la LSSI, LookHome Serveis Immobiliaris informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de dotze mesos la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i tribunals o del Ministeri que així els requereixi.


La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual: LookHome Serveis Immobiliaris és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.lookhome.es i els serveis oferts en aquest, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.
No es permet la reproducció, publicació i ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.lookhome.es sense el consentiment previ i per escrit.


Propietat intel·lectual del software:
L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per LookHome Serveis Immobiliaris, fins i tot sent gratuïts i de disposició pública.
LookHome Serveis Immobiliaris disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.
L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d’aquests.
Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de LookHome Serveis Immobiliaris, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de LookHome Serveis Immobiliaris, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.
Propietat intel·lectual dels continguts allotjats.

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per LookHome Serveis Immobiliaris i, en particular de:
• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de LookHome Serveis Immobiliaris, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
• La recollida i utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.
• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.
L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.
L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.
L’usuari indemnitzarà a LookHome Serveis Immobiliaris per les despeses que generés la imputació de LookHome Serveis Immobiliaris en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.


Protecció de la informació allotjada:
LookHome Serveis Immobiliaris realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.
Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per LookHome Serveis Immobiliaris, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.
La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a LookHome Serveis Immobiliaris.

Comunicacions comercials:
En aplicació de la LSSI, LookHome Serveis Immobiliaris no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.
En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, LookHome Serveis Immobiliaris sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de LookHome Serveis Immobiliaris que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.
En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.